The doctordiamantis’s Podcast

Avsnitt 9 - Den sanna läkaren

March 29, 2020

Historiskt sätt har medicin alltid varit sammanflätat med mystik, inte på ett agnostiskt sätt men på ett holistiskt sätt. Där medicin och spiritualitet inte var två olika områden men ett. Där läkaren var den visa kvinnan som hade skolats rigoröst av föregående visa kvinnor i att bemästra naturen och dess lagar.